> Služby > Depilace

Zásady používání souborů cookies

Co to jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy. Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je.

Jaké drohy souborů cookies existují?

Existují dvě základní dělení souborů cookies:

Trvalé soubory cookies

Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy v počítači (i po zavření internetového prohlížeče), a to až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

Jaký typ souborů cookie využíváme na naišch stránkách my?

Používáme pouze relační (dočasné) cookies, a to pouze ty, které jsou bezpodmínečně potřebné pro chod a správu webových stránek. Nelze je proto deaktivovat. Nepoužíváme soubory cookies k perzonalizaci obsahu. Nepoužíváme soubory cookies pro analytické ani reklamní účely. Na našich stránkách se nevyskytují cookies třetích stran (jako je např. seznam, google apod.).

Změny v těchto zásadách používání souborů cookie

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části těchto Zásad používání souborů cookie. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu s platnými právními předpisy.